ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ і НАУКИ     МИКОЛАЇВСЬКОЇ  ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

          ДНЗ «Первомайський професійний промисловий ліцей»

НАКАЗ

 

від 15.01.2020

 

 

       Первомайськ

№ 18

Про затвердження Порядку організації
та проведення особистих  прийомів
директором ліцею, заступниками директора ліцею

     Відповідно до статті 22 Закону України „Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 „Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування”, з метою створення необхідних умов для реалізації конституційних прав громадян на звернення,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації та проведення особистих прийомів  громадян директором ліцею, заступниками директора ліцею, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

 

             Директор ліцею                                             Олександр  КОКОША

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора ДНЗ ПППЛ
від 15.01.2020 р. № 18

 

П О Р Я Д О К

організації та проведення особистих  прийомів громадян директором ліцею, заступниками директора

Цей порядок визначає основні вимоги щодо організації та проведення особистих  прийомів громадян директором ліцею, заступниками директора,  відповідно до статті 40 Конституції України, статті 22 Закону України «Про звернення громадян» та Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

1. Особистий  прийом громадян директором ліцею та заступниками директора ліцею:

1.1. Особисті  прийоми громадян директором ліцею проводяться один раз на місяць, особисті прийоми громадян заступниками директора департаменту проводяться один раз на місяць,

1.2. Попередній запис громадян на особистий прийом до директора ліцею, заступників директора ліцею здійснюється з понеділка по четвер у робочі дні з 08.00 до 17.00 годин, у п’ятницю – з 08.00 до 15.45 годин секретарем.

1.3. На особистий прийом записуються громадяни, у зверненнях яких порушуються питання, що стосуються повноважень директора ліцею, заступників директора ліцею.

1.4. На повторний особистий прийом записуються громадяни з питань, які вже розглядалися у разі, коли питання, порушені у першому обґрунтованому зверненні не були вирішені по суті. У разі повторного звернення громадян вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з'ясовуються причини, що його викликали, надаються необхідні роз'яснення та можлива допомога.

1.5. Для участі в особистому прийомі громадян, які звертаються до директора     ліцею,    заступників    директора   ліцею,   можуть залучатися керівники структурних підрозділів ліцею, до компетенції яких належить вирішення порушених у зверненнях громадян питань.

1.Відповідальний за роботу зі зверненнями громадян здійснює належну організацію особистих  прийомів громадян директором ліцею, заступниками директора ліцею зокрема:

1) Забезпечує добірку  матеріалів з питань, що будуть розглядатись на особистому прийомі громадян директором ліцею, заступниками директора ліцею   (попередні    звернення,   матеріали  по   їх   розгляду, висновки, довідки, відповіді посадових осіб, які розглядали питання раніше тощо);

2) Вивчає питання, з якими громадяни бажають звернутися на особистому прийомі до директора ліцею, заступників директора ліцею, надає їм допомогу щодо порядку розгляду порушених питань;

3) Вживає заходів щодо проведення першочергового особистого прийому директором ліцею та заступниками директора ліцею  (у дні прийому) Героїв Радянського Союзу, Героїв Соціалістичної  Праці,  Героїв України, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», а також тих громадян, звернення яких уже розглядалися в ліцеї з результатами розгляду яких громадяни не згодні, або порушені ними питання залишилися невирішеними;

4) Забезпечує реєстрацію всіх звернень, що надійшли під час проведення особистих  прийомів громадян директором ліцею, заступниками директора ліцею та їх направлення відповідним виконавцям згідно з наданою резолюцією відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами);

5) Здійснює  контроль за строками виконання доручень директора ліцею, заступників директора ліцею, наданих під час проведення особистих  прийомів громадян;

6) Готує узагальнюючу інформацію за результатами вирішення питань, що розглядались директором ліцею, заступниками директора ліцею на попередньому особистому  прийомі;

7) Контролює дотримання графіків особистого  прийому громадян директором ліцею, заступниками директора ліцею та інформує про це директора ліцею, заступників директора ліцею.

2. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом ліцею розміщується на офіційному веб-сайті та на стенді в ліцеї.

3. Письмове звернення, яке подається громадянином на особистому прийомі, оформлюється відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про звернення громадян». Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням).