Методичні комісії

(2022-2023 навчальний рік)

 

1.Дєдухов Олег Борисович – голова методичної комісії педпрацівників професій слюсарно-зварювального, металообробного та будівельного напряму; викладач професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст другої категорії. 

Проблемна тема методичної комісії: Cтворення умов для розвитку компетентностей і конкурентноспроможності здобувачів освіти та педагогів через впровадження інноваційних технологій.

Члени методичної комісії :     Матієць В.М., викладач-сумісник; Ангелов О.Є., майстер в/н;

                                                 Аркушенко В.М., майстер в/н; Волков О.С., майстер в/н;

                                 Кобиленко М.М., майстер в/н; Зайко М.Г., майстер в/н;  

                                                 Ярощук І.К., викладач;  Кудельський Е.К., майстер в/н;  

                                   Тягій В.І., майстер в/н;   Шевченко О.П., старший майстер                                                                                                                                            

2.Савченко Олена Іванівна голова методичної комісії педпрацівників професій громадського харчування, торгівлі та легкої промисловості; викладач професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст другої категорії.

Проблемна тема методичної комісії: Реалізація компетентнісного підходу на уроках теоретичного та виробничого навчання в умовах сучасного освітнього середовища.

Члени методичної комісії  :         Жувагіна Т.Б., викладач; Свідерко Г.І., майстер в/н;

                                             Керімова К.Л., майстер в/н;  Прокопчук О.І., майстер в/н  

                                             Сінченко О.І., майстер в/н; Торгоня С.М., майстер в/н

                                             Шевченко Л.Ф., майстер в/н;   Яцкевич Н.В., майстер в/н                                            

3.Дем’янчук Лариса Георгіївнаголова методичної комісії викладачів предметів загальнопрофесійної підготовки; викладач загальнопрофесійної підготовки, спеціаліст першої категорії.

Проблемна тема методичної комісії: Формування ключових, предметних і життєвих компетентностей здобувачів освіти через підвищення рівня педагогічної майстерності викладачів.

Члени методичної комісії  :         Величко І.М. , викладач, методист;  Волкова Н.І., викладач

                             Приблудюк О.С., викладач; Клименко Ю.В., керівник фізвиховання

Лісовець В.В., викладач;  Лящевський Ю.О., викладач, заступник директора з НВР

                                

4.Ткаченко Ольга Михайлівна – голова методичної комісії викладачів предметів загальноосвітньої підготовки, спеціаліст першої категорії.

Проблемна тема методичної комісіїРозвиток компетентностей здобувачів освіти через підвищення професійної майстерності викладачів

Члени методичної комісії  :         Власенко С.О., викладач; Белкін Ю.В., викладач;
                                                       Дворецька М.В., викладач; Лавренко В.І., викладач;
                                                       Осипець О.В., викладач; Писаревська М.В., викладач;
                                                       Ткачук В.С., викладач; 

 

***

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом від 01.09.2022 №  74

Положення про методичну комісію

Державного навчального закладу  «Первомайський професійний промисловий ліцей»

1.Загальні положення

1.1.Методична комісія (далі − МК) — структурний підрозділ системи управління освітнім процесом, який координує методичну, організаційну роботу викладачів та майстрів виробничого навчання за певним напрямком.

1.2.МК створюється з числа основних викладачів, майстрів виробничого навчання.

1.3.Метою діяльності МК є здійснення навчально-виховної, навчально-виробничої, методичної та позаурочної роботи з одного чи кількох споріднених навчальних предметів і професій.

1.4.До МК належать викладачі одного чи кількох близьких за напрямком предметів та майстри виробничого навчання споріднених професій.

1.5.МК може організовувати свою роботу за наявності трьох та більше учасників.

2.Завдання та напрями діяльності МК

2.1.Забезпечення методичної роботи на високому професійному рівні.

2.2.Задоволення потреб учнів в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку.

2.3.Надання допомоги викладачам та майстрам виробничого навчання у розвитку та підвищенні професійної майстерності.

2.4.Обговорення питань з методики викладання предметів, опрацювання робочих навчальних планів відповідно до вимог Державних стандартів професійної ( професійно-технічної) освіти з конкретних професій.

2.5.Розгляд питань організації, керівництва і контролю за якістю навчання учнів.

2.6.Забезпечення своєчасного вивчення нормативних документів; виконання нормативних вимог до навчання.

2.7.Координація діяльності викладачів і майстрів виробничого навчання та організація їх взаємодії в педагогічному процесі.

2.8.Вивчення та впровадження в практику сучасних освітніх технологій навчання, форм і методів роботи на уроці та в позаурочний час.

2.9.Організація оглядів-конкурсів кабінетів, майстерень, конкурсів методичних знахідок серед викладачів та майстрів виробничого навчання.

 3.Організація роботи МК

3.1.Роботу викладачів та майстрів виробничого навчання МК організовано на засадах гуманізації, демократизації, взаємоповаги, взаємодопомоги та взаємоконтролю.

3.2.Роботу МК організовує голова, який призначається наказом директора з числа досвідчених педагогів, що мають високий рівень кваліфікації і користуються повагою у колективі.

4. Завдання голови МК

4.1.Організація взаємодії викладачів та майстрів виробничого навчання, вивчення стану викладання предметів і професій, ведення навчальної документації.

4.2.Організація взаємовідвідування уроків теоретичного і виробничого навчання, позаурочних заходів з предметів і професій.

4.3.Забезпечення організації заходів, спрямованих на професійне зростання викладачів та майстрів виробничого навчання, зокрема молодих та новопризначених. 

4.4.Аналіз результатів діяльності викладачів, майстрів виробничого навчання.

4.5.Організація наставництва.

4.6.Впровадження передового педагогічного досвіду в роботу.

5. Обов’язки голови МК

4.1.Голова МК проводить засідання не менш як 1 раз на місяць згідно з планом.

4.2.Голова МК складає план роботи на навчальний рік, який узгоджується з викладачами та майстрами виробничого навчання, затверджується директором, погоджується методистом.

4.3.Голова МК звітує про свою роботу перед педагогічною радою не менш як раз на рік.

6. Права голови МК

6.1.Голова МК має право на відвідування та аналіз уроків, позаурочних заходів з предметів та професії, перевірку навчальної документації викладачів та майстрів виробничого навчання, які входять до складу МК.

6.2.Голова МК має право звертатись за консультацією до директора та його заступників із проблем організації освітнього процесу в ліцеї, виконання дисципліни викладачами та майстрами виробничого навчання, які входять до складу МК.

6.3.Готувати пропозиції та рекомендації викладачам та майстрам виробничого навчання для підвищення їх професійного рівня.

6.4.Рекомендувати викладачам та майстрам виробничого навчання різні форми підвищення кваліфікації;

6.5.Ставити питання перед адміністрацією про заохочення викладачів та майстрів виробничого навчання за результатами роботи у складі МК.

7. Обов’язки викладачів та майстрів виробничого навчання, які входять до складу МК

7.1.Організовувати роботу з врахуванням методичної проблеми області, ліцею, методичної комісії.

7.2.Організовувати свою діяльність з питань удосконалення педагогічної, фахової майстерності .

7.3.Планувати свою діяльність з урахуванням охорони здоров’я та життя учнів, заходів техніки безпеки.

7.4.Організовувати свою діяльність з питань співпраці з педагогами ліцею щодо підвищення якості освітнього процесу.

8. Права викладачів та майстрів виробничого навчання, які входять до складу МК

8.1.Проходити чергові курси підвищення кваліфікації.

8.2.Відвідувати обласні методичні заходи.

8.3.Висувати пропозиції щодо поліпшення організації освітнього процесу в навчальному закладі.

8.4. Вносити пропозиції щодо організації атестації викладачів та майстрів виробничого навчання.

8.5. Звертатись за консультацією з питань організації навчальної діяльності та виховання учнів до заступників директора закладу.

9. Документація МК

9.1.Положення про роботу МК.

9.2.Аналіз роботи МК, що минув.

9.3.План роботи МК на навчальний рік.

9.4.Протоколи засідань МК.

9.5.Інструктивно-методичні документи.

9.6.Робочі навчальні плани.

9.7.Поурочно-тематичні плани та навчальні програми з предметів.

9.8.Банк даних про викладачів та майстрів виробничого навчання: кількісний і якісний склад МК.

9.9.Проблемна тема методичної комісії. Індивідуальні проблемні теми членів методичної комісії.

9.10.Адреси перспективного педагогічного досвіду членів МК.

9.11.Методична база доробків викладачів та майстрів виробничого навчання: теоретичні та практичні розробки викладачів з проблемних тем, матеріали "методичної скарбнички" педагогів, матеріали науково-дослідної роботи з обдарованими учнями. Друковані роботи членів МК.

10. Керівництво діяльністю МК.

Керівництво діяльністю МК здійснює заступник навчально-виробничої роботи, методист.