Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування

 

 

 

Загальна характеристика професії «Електромонтер з ремонту та обслуговуванню електроустаткування»: 

Електрика — явище природи, пов’язане з існуванням, рухом і взаємодією електричних зарядів (Вікіпедія). Ще в VI столітті до н.е. люди відкрили, що тіла можуть бути приведені в особливий стан - наелектризовані. Цей факт описав грецький філософ Фалес Милетский. За його словами, ткалі помітили здатність янтарю, потертого об вовну, притягати до себе легкі предмети, не стикаючись з ними. Однак закон взаємодії заряджених тіл був установлений ПІ. Кулоном у XVIII столітті. У 1883 році М. Фарадей відкрив електромагнітну індукцію - явище, що лягло в основу електротехніки. Він же ввів поняття електричного і магнітного полів. Багато чого в історії електротехніки пов'язано з ім'ям Т. Едисона (1847-1931рр.). Він є автором приблизно 1000 винаходів в області електротехніки. Едисон удосконалив лампу накалювання, побудував першу у світі електростанцію суспільного користування (1882 р.). У 1880 році французький фізик М. Депре заявив про можливість передачі електроенергії по проводах. Він же побудував першу лінію електропередачі. Наприкінці XIX століття відбувається бурхливий розвиток електротехніки. Учені продовжують працювати над проблемою використання електрики для висвітлення й інших нестатків.

Знаменита "електрична свіча" П. Н. Яблочкова була першим споживачем струму. Для проведення проводів і кабелів необхідні були люди, які б розбиралися в електриці. Так з'явилася професія електрика. Однак з появою усе більш різних електричних приладів, ускладненням електротехніки професія розгалужується на безліч спеціальностей: електромонтажник, електромеханік по ремонту устаткування (в залежності від спеціалізації), електромонтер, технік-електрик, електрослюсар і ін. На сьогоднішній день існує кілька десятків спеціальностей електрика.

Професійні знання та вміння:

Eлектромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування обслуговує силові і освітлювальні установки, здійснює перевірку, розбирання і складання схем керування електроустаткуванням, підключення до електросистеми цеху нового обладнання, його перевірку, регулярний нагляд за його роботою. Він виявляє вузли, де виникло замикання, здійснює вимкнення цих вузлів із мережі, розбирання, заміну, складання і вмикання установки.

Поряд з роботами, що внесені до складу відповідного розділу кваліфікаційної характеристики професії, електромонтер повинен:

 1. раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
 2. дотримуватися норм технологічного процесу;
 3. не допускати браку у роботі;
 4. знати і виконувати вимоги нормативних актів з охорону праці і навколишнього середовища, дотримуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 5. використовувати, в разі необхідності, засоби попередження і усунення природних і непередбачених виробничих негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
 6. мати професійну підготовку у обсязі, достатньому для безпечного усування несправностей та відмов, що виникають у процесі роботи, а також для участі у їх ремонті;
 7. знати та вміти застосовувати інформаційні технології.

Повинен знати:

 1. будову і принцип роботи устаткування, що обслуговується, його електромонтажні схеми і пускорегулювальну апаратуру;
 2. оптимальні засоби наладки щіткового механізму електродвигунів;
 3. принцип дії і правила користування вимірювальними приладами;
 4. правила безпечної роботи зі струмом.


 Повинен уміти: 

 1. розбирати, ремонтувати електрообладнання верстатів, добре читати електричні схеми;
 2. лудити, паяти, ізолювати, прокладати і з'єднувати електропроводи, кабелі, а також заземлювати електросилове устаткування;
 3. мати навички слюсарної роботи.

Професійно важливі якості:

 1. акуратність;
 2. дисциплінованість;
 3. організованість, самодисципліна;
 4. відповідальність;
 5. передбачливість;
 6. педантичність;
 7. самостійність;
 8. здатність планувати свою діяльність у часі;
 9. старанність, ретельність;
 10. в нормі розвинені властивості відчуттів і сприйняття (зір, слух, нюх, дотик);
 11. здатність до розпізнавання невеликих відхилень параметрів технологічних процесів від заданих значень за різними ознаками;
 12. розвинені властивості уваги;
 13. здатність до образного представлення предметів, процесів і явищ;
 14. логічність мислення; предметність (об'єкти реального світу і їх ознаки) мислення;
 15. аналітичність (здатність виділяти окремі елементи дійсності, здатність до класифікації) мислення;
 16. технічне мислення;
 17. пам'ять на умовні позначення (знаки, символи, плани, схеми, графіки);
 18. хороша координація рухів ведучої руки;
 19. навики точної маніпуляції і спритність;
 20. твердість руки, стійкість кистей рук (низький тремор);
 21. вміння швидко орієнтуватися в навколишньому середовищі;
 22. вміння вирішувати проблемні ситуації в короткі терміни;
 23. навички креслення;
 24. схильність до роботи з документацією;
 25. схильність до конструювання і проектування;
 26. вміння правильно і ефективно розподіляти час.

Перспективи

Перспективи щодо працевлаштування після оволодіння професією у електромонтера вагомі та стабільні, а ризик безробіття незначний.

Будь лідером у своїй професії!