Верстатник
широкого профілю.
Оператор верстатів з програмним керуванням, контролер верстатних та слюсарних робіт

 

Професія « Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням, контролер верстатних та слюсарних робіт» - інтегрована професія, яка включає професії « Верстатник широкого профілю», «Оператор верстатів з програмним керуванням, контролер верстатних та слюсарних робіт».

Загальна характеристика професії « Верстатник широкого профілю. Оператор верстатів з програмним керуванням, контролер верстатних та слюсарних робіт»


Верстатник – одна з найпоширеніших робітничих професій. Обробляючи безформний метал, він одержує складні за формою деталі – вироби високої точності та чистоти обробки. Основний інструмент верстатника – різці різних типів. Кваліфікований верстатник вміє працювати на різних типах металорізальних верстатів (токарних, фрезерних, шліфувальних…). Професія верстатник широкого профілю поєднує кілька верстатних професій: токар, фрезерувальник, шліфувальник, оператор верстатів з програмним керуванням.

Верстатник працює на металообробному виробництві, в ремонтних майстернях, ремонтних цехах різних підприємств. Верстатник обробляє деталі з металу і інших матеріалів на токарних, фрезерних, свердлувальних і шліфувальних верстатах. Керуючись кресленням деталі, визначає послідовність її виготовлення. Підбирає необхідні для цього інструменти. Використовує довідники і проводить необхідні розрахунки. Вибирає режим різання, проводить наладку верстата, встановлює інструмент і заготівку, здійснює обробку деталі. Вивіряє за допомогою оптичних приладів розміри деталі і якість її обробки. Використовує ручні інструменти, механічне устаткування (токарні, свердлувальні, фрезерні, шліфувальні верстати) і вимірювальні прилади.

Предметом виробничої діяльності верстатника широкого профілю є технологія і цілісна система: верстат – пристрій – інструмент – заготовка. Засобом його діяльності є різальні, контрольно-вимірювальні та допоміжні інструменти, технологічне устаткування у вигляді токарних, фрезерних, свердлильних і деяких інших верстатів, пристроїв та технологічних засобів.

Суть виробничих завдань, які вирішує робітник – верстатник, зводиться до того, що на основі креслення деталі, заготовки, наявного технологічного процесу, оснастки і верстата виготовити деталь потрібної точності і жорсткості. При цьому він повинен уміти користуватися контрольно-вимірювальними інструментами, виконувати настройку верстата на заданий розмір, налагоджувати інструмент і проводити його заміну.

Професія верстатник виникла у зв'язку з необхідністю оперативного виготовлення невеликих партій деталей різної складності для ремонту верстатів і механізмів. Поява більш досконаліших металообробних верстатів тісно пов’язана з організацією підприємств заводського типу.

Значний вклад у розвиток верстатобудування вніс відомий механік Нартов А.К. У 30-х роках XVIIIст. він сконструював верстат з механічним супортом. Починається масовий випуск металорізальних верстатів. В Україні до 1917 р. верстатобудування фактично не існувало. У 1913 році тут були вироблено тільки 65 металорізальних верстатів. У 1924 р. в Одесі було організовано виробництво болторізальних, а згодом свердлильних верстатів; з 1926 р. у Лубнах почався випуск токарних верстатів. Організується випуск верстатів – автоматів у Києві, Житомирі, радіально-свердлильних – у Краматорську. І до цього часу ці міста є центрами вітчизняного верстатобудування

Професійно важливі якості: фізична сила; нормальна гострота зору та слуху; точне розрізнення кольорів; тонке вміння сприйняти предмет на дотик; точний лінійний та об’ємний окомір; точна зорово-рухова координація (на рівні рухів обох рук); добре просторове уявлення; наочно-образне мислення.

Повинен знати: геометрію, тригонометрію, фізику, креслення (в рамках середньої школи); основи матеріалознавства, теорії опору матеріалів, електротехніки, технічної механіки, технічних вимірів; обладнання, правила наладки верстатів та перевірки їх на точність, обладнання та правила використання вимірювальних інструментів, технологію термообробки, заточування, доводки інструменту; принципи калібрування профілів деталей, класи точності та чистоти обробки.

Повинен уміти: обробляти деталі на токарних та фрезерних верстатах за 7-10-м квалітетами (2-3-м класами точності), на свердлувальних верстатах за 6-9-м квалітетами (1-3-м класами точності) та на шліфувальних верстатах з застосуванням охолоджувальної рідини за 7-8-м квалітетами (2-м класом точності) з застосуванням різних різальних інструментів та універсальних пристроїв; нарізати різьби діаметром понад 42 мм на свердлильних верстатах; нарізати двозахідну зо-внішню і внутрішню різьбу, різьбу трикутного, прямокутного, півкруглого профілю, упорні та трапецеїдальні різьби на токарних верстатах; фрезерувати відкриті та напіввідкриті поверхні різних конфігурацій та сполучень, різьби, спіралі, зуби, зубчасті колеса та рейки; шліфувати і нарізати рифлення на поверхні бочки валків на шліфувально - рифельних верстатах; установлювати великі деталі складної конфігурації, які вимагають комбінованого кріплення та точного вивіряння в різних площинах; налагоджувати верстати, які обслуговує; визначати послідовність переходів та виконувати технічні розрахунки, які необхідні для всіх видів оброблення деталей; читати робочі креслення деталей; користуватись технологічною документацією та паспортами верстатів;

Перспективи

Праця верстатника широкого профілю використовується практично в усіх галузях промисловості, сільського господарства, на транспорті, у сфері обслуговування і має велике економічне значення як наскрізна висококваліфікована робітнича професія. Професія верстатник широкого профілю затребувана, попит на фахівців зростає.

Професія «Оператор верстатів з програмним керуванням»

Верстати з числовим програмним управлінням стали широко застосовуватися в машинобудуванні в кінці п'ятдесятих років. Налаштування, тобто вчення верстата тієї або іншої технологічної операції, вироблялося за допомогою запису на магнітну стрічку програми виготовлення першої (еталонною) деталі. Спочатку такі верстати спеціалізувалися на виконанні однієї групи операцій - фрезерування або свердління, тому значна доля робочого часу оператора витрачалася на передачу деталі з ділянки на ділянку. Для усунення цього недоліку у вітчизняному машинобудуванні були розроблені багатоопераційні верстати з ЧПУ. Автоматизація - це сьогодення і майбутнє розвитку промисловості. Вже зараз на підприємствах працюють токарні, фрезерні. шліфувальні верстати з ЧПУ. Їх обслуговують висококваліфіковані фахівці – оператори.

Оператор верстатів з ЧПК забезпечує процес оброблення металевих деталей на верстатах з програмним керуванням. Він веде процес оброблення деталей з пульта керування верстата; установлює і знімає деталі після оброблення; стежить за роботою систем верстатів, які обслуговує, може керувати групою верстатів; контролює оброблення поверхонь деталей, перевіряє якість оброблення деталей контрольно-вимірювальним інструментом та візуально; налагоджує окремі вузли і механізми; контролює вихід інструменту в початкову точку та коректує його; установлює інструмент в інструментальні блоки; підбирає та установлює інструментальні блоки з заміною і юстируванням інструменту; усуває дрібні неполадки в роботі інструменту та пристроїв.

Повинен знати:

1. Принцип роботи верстатів з програмним керуванням, які обслуговує;
2. правила керування устаткуванням, яке обслуговує;
3. найменування, призначення, будову та умови застосування найбільш розповсюджених пристроїв, різального, простого і середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;
4. ознаки затуплення різального інструменту; найменування, маркування і основні механічні властивості матеріалів, які обробляє;
5. основи знань з гідравліки, механіки та електротехніки;
6. умовну сигналізацію, яка застосовується на робочому місці;
7. призначення умовних знаків на панелі керування верстатом;
8. правила установлення перфострічок в лічильний пристрій;
9. способи повернення програмоносіїв до першого кадру;
10. основи знань про допуски і посадки, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення);
11. призначення і властивості охолоджувальних і мастильних рідин; читання креслень деталей, які обробляє.

Повинен уміти:

1. Вести процес оброблення з пульта керування простих деталей за 12-14 квалітетами (5-7-м класами точності) на налагоджених верстатах з програмним керуванням з одним видом оброблення.
2. Установлювати і знімати деталі після оброблення.
3. Стежити за роботою систем верстатів, які обслуговує, за показаннями цифрових табло та сигнальних ламп.
4. Перевіряти якість оброблення деталей контрольно-вимірювальним інструментом та візуально.
5. Підналагоджувати окремі прості і середньої складності вузли і механізми під керівництвом оператора більш високої кваліфікації.

Вимоги до індивідуально-психологічних особливостей: розвинуте технічне мислення,
просторове уявлення, уважність, акуратність, зібраність, гарна пам'ять на числа та форми,
точний зір.

Перспективи

Вірогідність працевлаштування після навчання на підриємствах машинобудування й металообробки, у механічних цехах, ремонтних службах.

 

 

 

Будь лідером у своїй професії!